ART ZONA ZA SVE

Udruženje „Dečiji centar Zaječar’’ je 2016.g. organizovalo “Prvi Međunarodni inkluzivni festival dečjeg i omladinskog stvaralaštva – ART ZONA ZA SVE”, u želji da promoviše jedan od načina stvaranja inkluzivne atmosfere i učestvuje u stvaranju inkluzivne kulturne polititike naše zajednice.

U našoj lokalnoj zajednici ne postoji vidljivost stvaralaštva dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Senzibilnost u odnosu na prava deteta sa smetnjama i teškoćama u razvoju vrlo je niska.

Realizacijom festivala Udruženje „Dečiji centar Zaječar’’ je započe potragu za novim strategijama inkluzije i integracije različitih marginalnih grupa dece.

Dugoročni cilj je stvaranje klime otvorenosti i saradnje, sa naglaskom na različitost i individualne potencijale dece i mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Deca i mladi sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, mladi iz marginalnih grupa, volonteri, već pet godina šalju jasnu poruku zajednici o potrebi zajedničkih akcija i prostora za kreativnu inkluziju. Javna prezentacija njihovog stvaralaštva osnažuje njih same, njihove porodice, udruženja, a nadamo se i  da će privući decu koja nisu kontinuirano uključena u programe podrške, da nam se pridruže u sledećem periodu. Prisustvom na festivalu, građani/ke i deca iz opšte populacije upoznali su se sa različitim kapacitetima dece i mladih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.